FORMULARZ REJESTRACJI UCZESTNIKA

7. Śląski Festiwal Nauki KATOWICE

Dane osobowe


Warunki rejestracji


Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail w celu przesyłania mi informacji o wydarzeniach i działalności Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE oraz Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024

Oświadczam, że:
Jestem zainteresowana/-y otrzymaniem bezpłatnego biletu umożliwiającego korzystanie z komunikacji miejskiej ZTM w dniach trwania 7. ŚFN (9-11.12.2023) w celu przyjazdu na 7. Śląski Festiwal Nauki KATOWICE (dotyczy osób powyżej 16 roku życia):

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rejestracji i otrzymania Wejściówki uprawniającej do wejścia na teren 7. Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE w dniach trwania 7. ŚFN (9-11.12.2023) w Międzynarodowym Centrum Kongresowym i części Hali Widowiskowej „Spodek” oznakowanej przez Organizatora oraz informacji o uruchomieniu zapisów na aktywności objęte limitem miejsc.


Dziękujemy za rejestrację !

Na podany adres e-mail zostało wysłane potwierdzenie rejestracji.